• Mål- og resultatstyring i kriminalomsorgen 

      Nilsson, Lise (Master thesis, 2019)
      Hensikten med denne studien er å få økt innsikt i praktiseringen av mål- og resultatstyringen i Kriminalomsorgen. Fokuset i studien ligger på hvorvidt mål- og resultatstyring er egnet til å fange opp kvaliteten på metode- ...