• Evaluering av likestillings- og diskrimineringsombudet 

   Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Rapport 2009:1, rapport, 2009)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i løpet av 2008 evaluert Likestillings- og diskriminerings-ombudet (LDO) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet ønsket en evaluering av LDOs funksjon som ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Rapport, 2017)
   Background The study was initiated in 2014 by the Directorate for Children, Youth and the Family. The main objective was to generate knowledge that can be used in the ongoing work to develop the quality of care in residential ...
  • Kroppen min. Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie Basberg; Egeland, Cathrine (NOVA Rapport 18/14, Rapport, 2014)
   How does disabled people perceive having to receive personal assistance, and to have a body that is the work place for other people? Moreover, how is it for personal assistants to have another person’s body as their work ...
  • LINK 

   Neumann, Cecilie Basberg (AFI Notat 2010:1, rapport, 2010)
   Denne rapporten handler om barnevernstiltaket LINK i Trondheim kommune. LINK er et tiltak for ungdom mellom 12 og 16 år og regnes som et hjemmebasert hjelpetiltak. Dette betyr at ung-dommene i tiltaket bor hjemme sammen ...
  • Midtveisevaluering av prosjekt for universitetspedagogikk ved Universitetet i Stavanger 

   Neumann, Cecilie Basberg (AFI FoU-resultat 2012, rapport, 2012)
  • Midtveisevaluering av prosjekt for universitetspedagogikk ved Universitetet i Stavanger 

   Neumann, Cecilie Basberg (AFI FoU-resultat 2012, rapport, 2012)
  • Regionale sentre for likestilling og mangfold 

   Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Notat 2011:4, rapport, 2011)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet (BLD) evaluert pilotprosjektet Regionale sentre for likestilling og mangfold. BLD har i en prøveperiode fra 2008 – 2010 ...
  • Regionale sentre for likestilling og mangfold 

   Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Notat 2011:4, rapport, 2011)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet (BLD) evaluert pilotprosjektet Regionale sentre for likestilling og mangfold. BLD har i en prøveperiode fra 2008 – 2010 ...
  • Tilbakeføringsgarantien i praksis 

   Neumann, Cecilie Basberg; Pettersen, Karen Sofie (AFI Rapport 2013:11, rapport, 2013)
   Denne rapporten er resultatet av et treårig følgeforskningsprosjekt av to TAFU prosjekter – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - et i Rogaland og et i Tromsø. TAFU prosjektene arbeider med å tilbakeføre ...
  • Tilbakeføringsgarantien i praksis 

   Neumann, Cecilie Basberg; Pettersen, Karen-Sofie (AFI Rapport 2013:11, rapport, 2013)
   Denne rapporten er resultatet av et treårig følgeforskningsprosjekt av to TAFU prosjekter – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - et i Rogaland og et i Tromsø. TAFU prosjektene arbeider med å tilbakeføre ...
  • Ungdom i Ny sjanse 

   Frøyland, Kjetil; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Rapport 2012:6, rapport, 2012)
   Ny sjanse er en forsøksordning i et utvalg kommuner og bydeler hvor formålet er å prøve ut ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. Rapporten er skrevet av Kjetil Frøyland og Neumann, Cecilie Basberg ...
  • Ungdom i Ny sjanse 

   Frøyland, Kjetil; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Rapport 2012:6, rapport, 2012)
   Ny sjanse er en forsøksordning i et utvalg kommuner og bydeler hvor formålet er å prøve ut ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. Rapporten er skrevet av Kjetil Frøyland og Neumann, Cecilie Basberg ...