• Evaluering av Kompetanseløft 2020 - Delrapport II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2020-04)
   Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (SINTEF Rapport;2019:00317, Research report, 2019)
   Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra ...
  • Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020: Sluttrapport 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Olsen, Dorothy Sutherland; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres resultater fra følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. Evalueringen er gjennomført som et teamarbeid mellom forskere fra forskningsinstituttene SINTEF, NIBR og NIFU. ...
  • Initial motivation and drop-out in nursing and business administration programmes 

   Nesje, Kjersti; Wiers-Jenssen, Jannecke (Tertiary Education and Management;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   While intrinsic motivation is often seen as the ideal form of motivation for entering higher education, students may also have external motivations related to the life after graduation. There has been limited focus on how ...
  • Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutddanninger 

   Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Caspersen, Joakim; Nesje, Kjersti; Vindegg, Jorunn (Research report, 2011-04)
   Denne rapporten fokuserer på praksisopplæring og undervisning med utgangspunkt i en spørreskjemaundersøkelse blant lærere ved universitet og høgskoler ved sykepleierutdanningen, allmennlærerutdanningen, førskolelærerutdanningen, ...
  • Praksisrelevans og kompetansebehov : Vurderinger av BSV-utdanningene 

   Terum, Lars Inge; Nesje, Kjersti (Småskrift 2014;nr. 5, Research report, 2014)
   Dette notatet er del av prosjektet «Praksisnærhet og utdanningserfaringer» som Senter for profesjonsstudier har utført på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet(UHR). Prosjektet er del av UFR-prosjektet «Sosialfaglig ...