• Organisering av uorganiserte 

      Steen, Arild Henrik; Nergaard, Kristine; Drange, Ida (AFI FoU-resultat 2017:06, Research report, 2017)
      Et utvalg nedsatt av hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden har bedt Fafo og AFI om å lage et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å styrke organisasjonsgraden i Norge. Bakgrunnen er en tendens til en fallende organisasjonsgrad, ...