• Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet 

      Nedregård, Oda; Abrahamsen, Bente (Oslomet rapport;Nr. 8, Research report, 2018)
      Formålet med studien har vært å få mer kunnskap om årsaker til frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet. Tilstandsrapporten for høyere utdanning (2016) viser at frafallet ved OsloMet har vært opp mot 30 prosent de ...