• T-banestasjon i Homansbyen 

      Guttormsen, Eline; Johnsen, Ida-Helene; Nøsted, Anette (Bachelor thesis, 2018)
      Estimater for befolkningsvekst i Oslo Kommune, fra Statistisk sentralbyrå (SSB), tilsier at en forbedring av kollektivtilbudet er helt nødvendig for å dekke fremtidige behov. Denne oppgaven tar for seg mulige alternativer ...