• Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting 

   Arnesen, Clara Åse; Høst, Håkon; Frølich, Nicoline; Tjerbo, Trond; Aamodt, Per Olaf; Stigen, Inger Marie; Haug, Marit; Næss, Terje (NIBR-rapport 2012:3, Report, 2012)
   I 2007 fikk NIBR og NIFU i oppdrag å evaluere Kompetanseløftet 2015. I denne rapporten sees det nærmere på hvordan Kompetanseløftet er blitt iverksatt, og da særlig i kommunene. I tillegg innholder rapporten oppdaterte ...
  • Humanister i arbeidslivet 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Næss, Terje; Fekjær, Silje Bringsrud; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (HiOA Rapport;nr. 7, Research report, 2016)
   Tema for denne rapporten er hvordan ulike grupper av humanister klarer seg på arbeidsmarkedet, og i hvilken grad det har skjedd endringer i arbeidsmarkedstilpasningen i løpet av de siste 20 årene. Rapporten er et samarbeid ...
  • Samfunnsviteres og humanisters overgang tilarbeidsmarkedet 

   Næss, Terje; Salvanes, Kari Vea; Wiers-Jenssen, Jannecke (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2016-04)
   Denne artikkelen ser på i hvilken grad arbeidsmarkedet har klart å absorbere større kull av kandidater fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske og estetiske fag i perioden 1995–2015. Datagrunnlaget er NIFUs ...