• Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien: I trygge hender 

      Myrold, Susann (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med denne litteraturstudien er å utforske hva sykepleiere kan gjøre for å sikre en trygg og kvalitetsmessig god legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien, og på denne måten ivareta pasientsikkerheten hos brukerne. ...