• Bolig som velferdsgode og markedsvare i en storbykontekst – en analyse av boforhold og vanskeligstilthet 

   Myrold Osnes, Siri (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 5, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-16)
   I denne artikkelen undersøkes ulikhetsskapende mekanismer i det norske boligmarkedet gjennom å analysere hvordan indikatorer på boforhold for vanskeligstilte varierer mellom storbyer og resten av landet i 2001 og 2015. ...
  • Ung i Oslo 2021. 5. til 7. trinn 

   Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (Rapport;10;2021, Report, 2021)
   Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ungdata­-undersøkelse. I denne rapporten presenteres resultatene fra barnedelen av undersøkelsen som er tilpasset elever på 5. til 7. trinn, eller det som kalles for Ungdata Junior. ...
  • Ung i Oslo 2021. Ungdomsskolen og videregående skole 

   Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (Rapport;9; 2021, Report, 2021)
   Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ungdata-­undersøkelse. Rapporten oppsummerer svar fra nærmere 20.000 ungdommer som deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført på 78 Oslo­-skoler i løpet av våren 2021. Undersøkelsen ble ...