• Fødselsangst og støttesamtale - et felles oppdrag og utfordring 

      Myklebust, Malin (MAJO;2017, Master thesis, 2017)
      Formål: Formålet var å få innsikt i hvordan jordmødrene opplevde at støttesamtale var til hjelp for kvinnen og jordmor i fødsel. Problemstilling: Å øke kunnskap om jordmødrenes erfaringer av fødselsomsorg til kvinner som ...