• Atferdsanalytisk forståelse og behandling av depresjon 

   Myhre, Martin Øverlien; Strømgren, Børge (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Depresjon er en av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene, men har likevel mottatt relativt lite oppmerksomhet fra atferdsanalytikere før de senere årene. Artikkelen presenterer atferdsanalytiske forståelser av ...
  • En atferdsanalytisk tolkning av depresjonsbehandling 

   Myhre, Martin Øverlien (MALKS;2014, Master thesis, 2014)
   Depresjon er en av de mest prevalente psykiske lidelsene, og fører seg store konsekvenser for individer som rammes av tilstanden. Likevel har depresjon mottatt relativt lite oppmerksomhet fra atferdsanalytikere. Artikkel ...
  • The feasibility of Brief Behavioral Activation Treatment for Depression in an acute inpatient ward psychiatric intensive care unit– a systematic replication 

   Myhre, Martin Øverlien; Strømgren, Børge; Arnesen, Eimund F.; Veland, Martin Cornelius (Journal of Psychiatric Intensive Care;Volume 14, Number 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-04)
   Behavioural treatments for depression have shown promising preliminary effects for depression in inpatient wards. However, more research is needed regarding their feasibility in psychiatric intensive care units (PICU). The ...
  • Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse 

   Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge; Walby, Fredrik A (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Atferdsanalyse i behandling av kliniske problemer – som angst eller depresjon – har de siste årene fått fornyet oppmerksomhet som ledd i videreutviklingen av mindfulness-basert atferdsterapi. Målet med artikkelen er å ...