• Læring av fagbegrep 

      Myhre, Karin Gjøringbø (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
      Rapporten omhandler læring av begreper og hvordan lærer kan legge til rette for slik læring i kost- og ernæringsfaget. Det rapporteres fra mindre undersøkelser for å gi elever erfaring i bruk av tankekart og læringsstrategier. ...