• Lovfestet kjærlighet 

      Monsrud, Ane (Bachelor thesis, 2023)
      Denne bacheloroppgaven undersøker kjærlighetens inntreden i barnevernloven. Innledningsvis gjøres det rede for den noe polariserte diskusjonen i forkant av lovendringen i 2018, som fortsatt ser ut til å være like aktuell ...