• Eldresenter på ukjent vei 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 16/02, Research report, 2002)
   Rapporten setter søkelys på samhandlingen mellom ansatte og brukere med norsk bakgrunn og innvandrerbakgrnn i et tradisjonelt eldresenter. Forebyggende helse- og sosialarbeid som veiledning, nettverksbygging og tilrettelegging ...
  • Eldresenter på ukjent vei 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 16/02, Research report, 2002)
   Rapporten setter søkelys på samhandlingen mellom ansatte og brukere med norsk bakgrunn og innvandrerbakgrnn i et tradisjonelt eldresenter. Forebyggende helse- og sosialarbeid som veiledning, nettverksbygging og tilrettelegging ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Report, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Report, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • «Jeg gleder meg til torsdag» 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 7/09, Report, 2009)
   Rapporten er et delprosjekt som inngår i prosjektet «Eldre innvandrere - tilpasning av pleie og omsorgstilbudet», som er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Delprosjektet har hatt som målsetting å se nærmere ...
  • «Jeg gleder meg til torsdag» 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 7/09, Report, 2009)
   The senior centers are important for the preventive health work for elders. They are localized in local communities and this makes them open (accessible) to many elderly people. Still there are few elders with migrant ...
  • Når hjemme er et annet sted 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 8/02, Report, 2002)
   Denne rapporten handler om eldre med minoritetsetnisk bakgrunnog deres behov, ønsker og forventninger til en god alderdom. Danske og pakistanske eldre har blitt intervjuet om sine liv i Norge. Offentlig eldreomsorg står ...
  • Når hjemme er et annet sted 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 8/02, Research report, 2002)
   Denne rapporten handler om eldre med minoritetsetnisk bakgrunnog deres behov, ønsker og forventninger til en god alderdom. Danske og pakistanske eldre har blitt intervjuet om sine liv i Norge. Offentlig eldreomsorg står ...
  • Tilhørighetens balanse 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 13/09, Report, 2009)
   Rapporten setter søkelys på kvinners hverdagsliv i norsk-pakistanske familier. Forskeren har søkt å løse opp dikotomiseringen mellom «moderne» og «tradisjonelle» muslimske kvinner som ofte blir forstått i relasjon til ...
  • Tilhørighetens balanse 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 13/09, Report, 2009)
   The report focuses on women’s daily life in Norwegian-Pakistani families. I dissolve the dichotomization between ”modern” and ”traditional” muslim women, which is frequently understood as ”westernized independent women” ...