• Helhetlig førerkortopplæring 

      Midtsveen, Rune (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven i yrkespedagogikk har tatt utgangspunkt i to rapporter som er kommet en den senere tiden, disse rapportene er bestilt av Statens vegvesen for å se på implementeringen av læreplan som kom i 2005. Disse ...