• Samfunnsfag – et fag av mange fag 

      Melnes, Silje (SKUT;2019, Master thesis, 2019)
      I læreplanen for samfunnsfag fastslåes det at de fire hovedområdene i faget, ‘Utforskeren’, historie, geografi og samfunnskunnskap, skal ses i sammenheng og utfylle hverandre. Denne oppgaven har som hensikt å undersøke ...