• Dyreassisterte intervensjoner i miljøterapi 

      Melkild, Janne Andrea (Bachelor thesis, 2021)
      «Hvordan kan dyreassisterte intervensjoner med hund bidra i miljøterapi med ungdom på barnevernsinstitusjon?» Denne oppgaven tar for seg hvordan dyreassisterte intervensjoner med hund kan bidra i miljøterapi med ...