• Bruk av blogg til å dele erfaringer i prosjekt til fordypning 

      Nore, Hæge; Sundby, Anette; McKenna, Paul (Journal article, 2009)
      Sandvika vgs er med i et Lærende nettverk under Program for digital kompetanse. Et hovedmål for lærende nettverk er bevisstgjøring og kvalifisering slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det gir faglig ...