• Interreg - erfaringer og utfordringer 

      Mauritzen, Sverre (NIBR-rapport 2010:22, Report, 2010)
      Rapporten viser bakgrunnen for Norges deltakelse i transnasjonale og interregionale Interreg-programmer fra tidlig på 1990-tallet, og behandler situasjonen etter EU-avstemningen i 1994, med de nordiske samarbeidsland som ...