• 1918 Influenza Outcomes among Institutionalized Norwegian Populations: Implications for Disability-Inclusive Pandemic Preparedness 

   Dimka, Jessica; Mamelund, Svenn-Erik (Scandinavian Journal of Disability Research;Volume 22 - Issue 1 - 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-01)
   People with disabilities are often at increased risk during infectious disease pandemics, due to complex biological and social factors. Synergistic biological interactions can lead to severe complications or reduced vaccine ...
  • 1918 pandemic morbidity: the first wave hits the poor, the second wave hits the rich 

   Mamelund, Svenn-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background Whether morbidity from the 1918‐19 influenza pandemic discriminated by socioeconomic status has remained a subject of debate for 100 years. In lack of data to study this issue, the recent literature has ...
  • Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse: Preliminære funn per 6. april 2020 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ingelsrud, Mari Holm; Steen, Arild Henrik (Working paper, 2020)
   Arbeidslivsbarometeret, som AFI ved OsloMet de siste 12 årene har utarbeidet for YS, har i år også kartlagt den aktuelle situasjonen etter koronatiltakene. Arbeidsnotatet er delt i to: Del 1: om sykelighet og ...
  • Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees 

   Drange, Ida; Bernstrøm, Vilde Hoff; Mamelund, Svenn-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article investigates how educational level, job-related skills and employers’ support for competence development jointly determine Norwegian employees’ expectations of maintaining employment and career advancement. ...
  • The association between socioeconomic status and pandemic influenza: Protocol for a systematic review and meta-analysis 

   Mamelund, Svenn-Erik; Shelley-Egan, Clare; Røgeberg, Ole (Systematic Reviews;(2019) 8:5, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-04)
   Background: Pandemic mortality rates in 1918 and in 2009 were highest among those with the lowest socioeconomic status (SES). Despite this, low SES groups are not included in the list of groups prioritized for pandemic ...
  • The association between socioeconomic status and pandemic influenza: Systematic review and meta-analysis 

   Mamelund, Svenn-Erik; Shelley-Egan, Clare; Røgeberg, Ole (PLOS ONE;16(9): e0244346, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-07)
   Background: The objective of this study is to document whether and to what extent there is an association between socioeconomic status (SES) and disease outcomes in the last five influenza pandemics. Methods/principle ...
  • The Association Between the 1918 Influenza Pandemic and Suicides in Norway 

   Hughes, Carla Louise (Master thesis, 2022)
   The 1918 influenza pandemic impacted several areas of society, including increased mortality, as well as several other detrimental health impacts. It is well established that suicides and life-threatening behaviours are ...
  • Black-White disparities in 2009 H1N1 vaccination among adults in the United States: A cautionary tale for the COVID-19 pandemic 

   Burger, Andrew; Reither, Eric; Mamelund, Svenn-Erik; Lim, Sojung (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background Prior research has highlighted racial and ethnic disparities in H1N1 vaccination in the United States. Our study adds to this literature by utilizing an intersectionality framework to examine the joint influence ...
  • Employability as an Alternative to Job Security 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (Personnel review;, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose – Employability has been suggested as an alternative to job security in response to more flexible work arrangements, arguing that the important question for employees is no longer the security of their current job, ...
  • Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging 

   Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta; Hanssen, Gro Sandkjær; Skrede, Joar; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik (AFI FoU-resultat;2020:04, Research report, 2020)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har, i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR, OsloMet) og Norsk instiutt for kulturminneforskning (NIKU), ...
  • Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV 

   Grimsmo, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2015, rapport, 2015)
   Last ned gratis Forsøket ”Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging” er bestilt av Arbeidsdepartementet og er formulert slik: ”Det skal i 2012 iverksettes et forsøk hvor Arbeids- og velferdsetaten i større grad ...
  • Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV 

   Spjelkavik, Øystein; Grimsmo, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik; Skjælaaen, Gudrun Rudningen (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
   Evalueringsoppdraget er bestilt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å utarbeide bredere og mer systematisk kunnskap om konsekvensene av at NAV selv gjennomfører arbeidsavklaring og følger opp sine brukere. Dette er ...
  • Forsøk med NAV-veileder i videregående skole 

   Schafft, Angelika; Mamelund, Svenn-Erik (AFI-Rapport 2016:04, rapport, 2016)
   «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Forsøket Steen, Arild Henriktet i 2013 i tre fylker og ble deretter trinnvis utvidet ...
  • Forsøk med Sykmeldt i Jobb 

   Falkum, Eivind; Grimsmo, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik (AFI FoU-resultat 2017:03, rapport, 2017)
   Målsettingen med forsøksprosjektet Sykmeldt i jobb (SMJ) var å teste om ordningen kunne redusere sykefraværet, blant annet ved at tidligere utprøving av arbeidsevne under sykdom og raskere og riktigere gradering av ...
  • Har flygeledere høyere dødelighet enn sammenliknbare yrkesgrupper? 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ellingsen, Dag (AFI FoU-resultat 2015, rapport, 2015)
   I forbindelse med et partssammensatt arbeid om livsfasepolitikk for flygeledere var det ønske om at dødelighet og dødsårsaker undersøkes. Partene i samarbeidet er Avinor som arbeidsgiver og Norsk Flygelederforening (NFF) ...
  • How do restructuring processes influence low- and unskilled immigrant and non-immigrant workers and their managers in a Norwegian hospital? 

   Enehaug, Heidi; Mamelund, Svenn-Erik (Nordic Journal of Working Life Studies;4(4), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   It is a well-known fact that workplace restructuring has undesirable effects on the psychosocial work environment, health, and sick leave, but no attention has been given to the health effects of work environments ...
  • Indigenous groups and pandemics 

   Alves, Daniele Evelin; Mamelund, Svenn-Erik; Dimka, Jessica; Simonsen, Lone; Mølbak, Mathias; Ørskov, Søren; Sattenspiel, Lisa; Tripp, Lianne; Noymer, Andrew; Chowell-Puente, Gerardo; Dahal, Sushma; van Doren, Taylor P.; Wissler, Amanda; Heffernan, Courtney; Short, Kirsty Renfree; Battles, Heather; Baker, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2022-05-12)
   In addition to posing a major threat to global health, pandemics impact economic activity, as witnessed during the spread of COVID-19 around the globe. The disease risks, however, are not uniform for major pandemic threats. ...
  • Individual and organizational well-being when workplace conflicts are on the agenda. A mixed methods study 

   Enehaug, Heidi; Helmersen, Migle; Mamelund, Svenn-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2016-03)
   Previous studies have shown that direct involvement in workplace conflicts may have a significant impact on individual well-being. We used survey and interview data from a large nongovernmental organization (NGO) to ...
  • Influenza risk groups in Norway by education and employment status 

   Klüwer, Birgitte; Rydland, Kjersti Margrethe; Laake, Ida; Todd, Megan; Juvet, Lene Kristine; Mamelund, Svenn-Erik (Scandinavian Journal of Public Health;, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-20)
   Aims: This study aimed to estimate the size of the risk group for severe influenza and to describe the social patterning of the influenza risk group in Norway, defined as everyone ⩾65 years of age and individuals of any ...
  • Inkluderingskompetanse i NAV - Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV 

   Spjelkavik, Øystein; Mamelund, Svenn-Erik; Schafft, Angelika (AFI-Rapport 2016:05, rapport, 2016)
   «Kjerneoppgaver i NAV–kontor» (2012 – 2016) var et forsøk ved fem NAV-kontor der NAV gjennomfører avklarings- og oppfølgingstjenester i egen regi som alternativ til kjøp av slike tjenester i form av tiltak fra eksterne ...