• Hva skaper stress for elever på videregående skole? 

   Magnussen, Kaija-Liisa (MAYP;2014, Master thesis, 2014)
   Interessen min for elevenes mestring har vært viktig for meg som lærer. På skolen er læring og utvikling det sentrale dersom elever skal kunne oppleve selvrealisering og oppnå personlig utvikling. Selvrealisering innebærer ...
  • Tilrettelegging for dybdelæring og helhetlig yrkeskompetanse i helsefagarbeiderutdanningen 

   Magnussen, Kaija-Liisa; Sylte, Ann Lisa (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol 7, Nr. 1 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-03-28)
   Mye av forskningen innenfor det profesjonspedagogiske og yrkespedagogiske fagfeltet viser store relevansproblemer. Her er det manglede koherens mellom teori og praksis, og mellom innholdet i utdanningen og den utøvende ...