• Lesersørvis og folkebibliotekenes litteraturformidling 

      Mæhle, Leiv-Runar (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar for seg formidlingsmetodikken Lesersørvis. Til tross for en økende utbredelse og interesse i praksisfeltet, ser det ut til å ha vært laber interesse for metodikken i akademia og på bibliotekarutdanningen. ...