• En tredimensjonal ledelsesstrategi som støtte for læreres yrkesutøvelse 

      Svendsen, Jan; Lundsvoll, Ingeborg (MAYP 2011;, Master thesis, 2011)
      Pedagogisk forankring med referanse til konsekvenspedagogikk, teamorganisering og egenvurdering utgjør tre dimensjoner i en skolelederstrategi ved Strømmen videregående skole. Holdningsstyring og komplementære ledelse ...