• Prosocial anvendt i militær kontekst 

      Lunder, Tellef Tangen (MALKS;2022, Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven tar for seg en empirisk analyse av Prosocial innenfor konteksten av det Norske Forsvaret. Prosocial er en metode for effektivisering av grupper som baserer seg på evolusjonsvitenskap, statsvitenskap ...