• Ledelsesidealer i Forsvaret 

      Johnsen, Åge; Lunde, Stig (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;14 (1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Ledelsesfaget trenger empiriske studier av ulike teoriers nedslagsfelt i praksis. Denne artikkelen analyserer ledelsesidealene i Forsvaret etter 1945 i forhold til teoriutviklingen i ledelsesfaget. Forsvaret er interessant ...