• Det var en gang et eventyr: Et lekende og lærende brettspill 

      Ludviksen, Isabella (Master thesis, 2023)
      I min entreprenørielle masteroppgave har jeg utviklet et brettspill for begynneropplæringselever på 2.-4. trinn, som lærere kan ta i bruk i norskundervisningen. Brettspillet går ut på at elevene i grupper må samarbeide om ...