• Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere 

   Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi; Zlatanovic, Tatjana (Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge;Vol 12, Nr 1 (2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Den norske lærerrollen har blitt påvirket av en rekke utviklingstrekk siden årtusenskiftet. I denne artikkelen undersøker vi hva som kjennetegner forskning på lærerrollen publisert siden innføringen av Kunnskapsløftet. Vi ...
  • Hva kjennetegner forskning på norske lærere under Kunnskapsløftet? 

   Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Zlatanovic, Tatjana; Dahl, Thomas (SPS arbeidsnotat;nr. 1 – 2016, Working paper, 2016)
   Formålet med denne forskningskartleggingen har vært å beskrive forskningsfeltet på lærerrollen i Norge under Kunnskapsløftet som utdanningsreform og hva dette kan fortelle oss om lærerrollen i dag. Hvilken forskning finnes? ...
  • Like lærere leker best. Om lærerspesialistenes rolle i skolen og profesjonen 

   Lorentzen, Marte (OsloMet Avhandling;2021 nr 32, Doctoral thesis, 2023)
   Denne artikkelbaserte avhandlingen handler om de norske lærerspesialistene, og hvordan deres rolle formes i samspillet mellom skole og profesjon. Internasjonalt har de siste tiårene vært preget av økende satsing på ...
  • Lærerrollen sett fra lærerperspektivet 

   Tellmann, Silje Maria; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi (SPS arbeidsnotat;Nr. 8 - 2016, Working paper, 2016)
   Ekspertgruppen om lærerrollens kartlegging av tidligere forskning på lærerrollen avdekket at det er gjort relativt lite forskning som tar utgangspunkt i lærernes egne beskrivelser av sitt arbeid og sin rolle. Formålet med ...
  • Principals’ positioning of teacher specialists: between sensitivity, coaching, and dedication 

   Lorentzen, Marte (International Journal of Leadership in Education;, Peer reviewed; Journal article, 2020-03-17)
   This study investigates how principals position specialized teachers (i.e., teachers with expertise in a specific area who are assigned to build the capacity of teachers through professional development) and how these ...