• En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune 

   Schou, Arild; Lorentzen, Hilde (NIBR-notat 2009:105, Notat, 2009)
   Øvre Eiker kommune gjennomførte høsten 2008 et Innbyggerakademi som er en møteplass mellom kommunens innbyggere, ansatte og politikere. Hensikten med akademiet er å utvikle en tilrettelagt møteplass der kommune og innbygger ...
  • Bærekraftig lokal og regional utvikling 

   Hovik, Sissel; Lorentzen, Hilde; Vibeke Nenseth; Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2004:106, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet er en delrapportering fra NIBRs strategiske instituttprogram "Bærekraftig utvikling - utfordringer til kunnskap, planlegging og styring". Temaet i notatet er hvordan ulike institusjonelle ...
  • Demokrati i motvind 

   Lorentzen, Hilde; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2006:02, Report, 2006)
   Rapporten er en evaluering av lokalstyreordningen i Longyearbyen på Svalbard. Det er stor motstand mot lokalstyreordningen i Longyearbyen, særlig blant innbyggere med lang botid på Svalbard. Dette sees som del av en generell ...
  • E-initiativ - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ 

   Lorentzen, Hilde; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2008:19, Report, 2008)
   Elektronisk innbyggerinitiativ er et program som gjør det mulig for innbyggerne i en kommune å fremme og signere forslag til kommunestyret via kommunens hjemmesider. E-initiativ gjør det altså mulig å benytte seg av ...
  • Forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i tre kommuner 

   Marte Winsvold; Lorentzen, Hilde (NIBR-notat 2006:136, Notat, 2006)
   Forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ er gjennomført i de tre kommunene Eidsvoll, Hole og Lørenskog. Notatet gjengir resultatene fra en evaluering av forsøket midtveis i forsøksperioden. Evalueringen er basert på ...
  • Lokalt demokrati i Longyearbyen 

   Myrvold, Trine; Lorentzen, Hilde (NIBR-rapport 2008:08, Report, 2008)
   Denne rapporten er oppfølging av en evaluering av lokalstyreordningen i Longyearbyen på Svalbard. De siste to årene har holdningene til lokaldemokratiet utviklet seg i positiv retning. Valgdeltakelsen høsten 2007 var lav. ...
  • Nye medvirkningsformer i norsk sentralforvaltning 

   Elin Haugsgjerd Allern; Lorentzen, Hilde (NIBR-notat 2002:113, Notat, 2002)
   Last ned gratis Notatet presenterer en kartleggingsstudie av nye medvirkningsformer i norsk sentralforvaltning i stortingsperioden 1997-2001. Studien gir en oversikt over og drøfter bl.a. ulike former og tiltak for ...
  • Skjønn versus regler 

   Lorentzen, Hilde (NIBR-rapport 2005:7, Report, 2005)
   Rapporten handler om beslutninger fattet av tre offentlige klageordninger: Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet, Pasientskadenemnda og et kommunalt klientutvalg. Det gjennomgående temaet i rapporten er spennet ...