• Jordmødre og traumatiske hendelser: en kvalitativ studie 

      Evensen, Ellen Marie Karlsen; Lippestad, Signe Huseby (MAJO;2016, Master thesis, 2016)
      Hensikt: Økt forståelse for jordmødres opplevelser etter traumatiske hendelser og innsikt i hvilke konsekvenser det kan ha for praksis. Forskningsspørsmål: Hvordan opplever jordmødre å være involvert i en traumatisk ...