• Plikten til å gripe inn når en kollega krenker et barn 

      Lilledrange, Miriam Celine (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven dreier seg om barnehagelæreres forståelse av begrepet krenkelse og plikten til å gripe inn når en kollega krenker et barn. Bakgrunnen for valg av problemstilling er endringer i barnehageloven som trer ...