• Bolig etter fengsel og institusjon 

   Holm, Arne; Haug, Marit; Lid, Stian (NIBR-rapport 2015:8, Rapport, 2015)
   Rapporten drøfter samhandlingen mellom forvaltnings-nivåene ved utskriving av institusjon og løslatelse fra fengsel. I dette vektlegges i særlig grad de legale rammene for samarbeidet mellom kommunene og institusjonene. ...
  • Bostedsløse i Norge 2016 

   Dyb, Evelyn; Lid, Stian (NIBR-rapport 2017:13, Rapport, 2017)
   Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Det absolutt viktigste funnet i kartleggingen i 2016 er en stor reduksjon i antall bostedsløse. Nedgangen har kommet i alle typer ...
  • Countering violent extremism in Somalia and Kenya: Actors and approaches 

   Hansen, Stig Jarle; Lid, Stian; Okwany, Clifford Collins Omondi (NIBR Working Paper;2019:106, Working paper, 2019-04)
   This study, carried out for the Norwegian Embassy in Nairobi and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, focuses on the Norwegian government’s support to peace and reconciliation projects in Somalia and Kenya, on those ...
  • Evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 

   Lid, Stian; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye (NIBR-rapport;2020:21, Research report, 2020-11)
   Denne rapporten er en evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Evalueringen belyser i hvilken grad og på hvilken måte strategien og prosessen med å følge opp strategien har bidratt til å sette søkelys ...
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

   Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hanse, Stig Jarle; Heierstad, Geir; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:12, Rapport, 2016)
   Prosjektet undersøker hvordan norske kommuner oppfatter og forebygger radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten bygger på en studie av fem kommuner og deres samarbeidspartnere, og på utviklingsverksteder om dette ...
  • Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre 

   Aasen, Berit; Dyb, Evelyn; Lid, Stian (NIBR-rapport 2016:17, Rapport, 2017)
   Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre er et forskningsprosjekt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). NIBR har arbeidet med prosjektet fra ...
  • Lokal oversikt over folkehelsen 

   Lid, Stian; Vedeld, Trond; Schou, Arild; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2015:13, Rapport, 2015)
   Denne rapporten er resultatet av en følgeevaluering av Vestfold fylkeskommunes «erfaringsfylkeprosjekt» på oppdrag av Helsedirektoratet. Målet med erfaringsfylkeprosjektet er at Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med to ...
  • Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer 

   Lid, Stian (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Spørsmålet om hvordan vi skal møte ungdom som begår kriminalitet, har blitt diskutert gjennom historien. Siden tusenårsskiftet har myndighetene igjen rettet spesiell oppmerksomhet mot barn og straff. Det er innført nye ...