• Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19 

      Eriksen, Siren; Grov, Ellen Karine; Lichtwarck, Bjørn; Holmefoss, Ingunn; Bøhn, Kjell; Myrstad, Christian; Selbæk, Geir; Husebø, Bettina (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-23)
      Skrøpelige eldre med multisykdom har høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte med koronavirus. Til forskjell fra «vanlig død» på sykehjem der det er tid til forberedelser, kan tilstanden endre seg raskt og gi ...