• Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk 

   Nielsen, Liv Merete; Lepperød, Janne (FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Årg 12 Nr 1 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-12-31)
   Hele 50% av de lærerne som underviser i faget Kunst og håndverk i grunnskolen har ingen studiepoeng i faget. Det er et svakere resultat enn for 20 år siden, og da er det nærliggende å tro at det svake resultatet skyldes ...
  • Viljen til bærekraft - en studie av elevers subjektivering og økologisk oppmerksomhet 

   Lepperød, Janne (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven har til hensikt å komme nærmere forståelsen av hva som fremmer elevenes vilje for å ta vare på miljøet. Oppgavens casestudie tar utgangspunkt i et omfattende, tverrfaglig og praktisk kunst- og ...