• TotAl-gruppen 

      Johnstad, Tom; Leirvik, Birgit (Samarbeidsrapport NIBR/Østlandsforskning 2006, Report, 2006)
      Rapporten fokuserer på fremveksten av og omstillingen innen bedriftsnettverket TotAl-gruppen, som har sin basis på Toten og Gjøvik-regionen og innen lettmetallbearbeidende bedrifter. Den tar opp nettverkets historie, ...