• Enhancing learning outcomes by introducing BIM in civil engineering studies – experiences from a university college in Norway 

   Lassen, Ann Karina; Hjelseth, Eilif; Tollnes, Tor (International Journal of Sustainable Development and Planning;Volume 13, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   It is a challenge to introduce building information modeling (BIM), as demanded from the industry, in an already packed curriculum for higher engineering education. There is therefore a need for alternative ways to include ...
  • Hoffsparsellen - En alternativ trasé for Fornebubanen gjennom Skøyen 

   Gundersen, Aksel; Holager, Eivind; Nymo, Sander (Bachelor thesis, 2017)
   SAMMENDRAG Ruter har i samarbeid med Norconsult som konsulent utarbeidet et planforslag for Fornebubanen, en metrostrekning mellom Fornebu i Bærum og Majorstuen i Oslo. Bærum kommune og Oslo kommune har store ambisjoner ...
  • Integrating BIM and gaming to support building operation: the case of a new hospital 

   Merschbrock, Christoph; Lassen, Ann Karina; Tollnes, Tor (NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi;22(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Moving into a new hospital requires healthcare professionals to adapt to a new work environment. Workflows, processes, and competencies become obsolete and need to be tailored for the new hospital. This paper explores a ...
  • Investigating ‘Green BIM’ in a Norwegian construction project: an institutional theory perspective 

   Lassen, Ann Karina; Merschbrock, Christoph (Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations;Vol 149, Chapter; Peer reviewed, 2015)
   Building Information Modelling (BIM) is catching on as the preferred tool in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry. However, the models are seldom used for simulations such as energy calculations ...
  • Klimagassutslipp fra VVS-installasjoner i et nytt norsk skolebygg - Erfaring fra en LCA-basert studie av Voldsløkka skole 

   Rødland, Margrete (MAEN;2022, Master thesis, 2022)
   Gjennom Parisavtalen har 189 land, inkludert Norge, forpliktet seg til drastiske reduksjoner av miljøbelastningen av klimagassutslippene. Byggematerialer er en stor global kilde til menneskeskapte klimagassutslipp, og ...
  • On-site inspections: the shift from forms to digital capture 

   Rolfsen, Christian Nordahl; Lassen, Ann Karina (Organization, Technology & Management in Construction (OTMC);Volume 12: Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-25)
   The building, construction, and real estate industry is undergoing a major transition with traditional ways of working being replaced by novel three-dimensional modeling technologies. Such transitions take place incrementally ...
  • Opplevd innsats og verdi knyttet til BREEAM-NOR-emner 

   Law, Merete Stene; Bautz, Marcus; Daher, Rukiya Omar (Bachelor thesis, 2020)
   For å kunne effektivisere og optimalisere miljøsertifiseringsprosessen i fremtidige prosjekter, har opp- gaven undersøkt problemstillingene «i hvilken grad og hvorfor oppleves ulike BREEAM-NOR-emner som verdifulle og/eller ...
  • Reasons to the low use of self-consolidating concrete in Norway 

   Fremmergård, Øyvind; Fjærestrand, Mats; Hjelseth, Simen Michael Dilling; Lassen, Ann Karina; Kioumarsi, Mahdi (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   According to several research papers, self-consolidating concrete (SCC) should be able to offer advantages over conventional vibrated concrete (CVC) [1 - 3 ] . Nevertheless, in Norway SCC has a relatively low market ...
  • Serious games as a virtual training ground for relocation to a new healthcare facility 

   Merschbrock, Christoph; Lassen, Ann Karina; Tollnes, Tor; Munkvold, Bjørn Erik (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Purpose – This paper aims to enquire into how building information modelling (BIM) and gaming can be integrated to support professionals in their learning about the spatial layout of a new building. This knowledge is ...
  • The use of HBIM and scanning in cultural heritage projects 

   Rolfsen, Christian Nordahl; Lassen, Ann Karina; Lein, Simen; Zabrodina, Ekaterina (Chapter; Peer reviewed; Conference object, 2023)
   The adaptation of HBIM, (Historic Building Information Modelling), in cultural heritage has been a challenge since such buildings are unique. Historic buildings are known to be some of the more chal-lenging structures to ...
  • Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor 

   Nes, Mariann; Trommer, Malin (Bachelor thesis, 2017-05)
   I denne oppgaven ønsket forfatterne å beskrive hvordan utbredelsen av Blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag og undersøke hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Data for å beskrive utbredelsen ...
  • Årsaker til den lave bruken av selvkomprimerende betong i Norge 

   Fjærestrand, Mats; Hjelseth, Simen M. D.; Fremmergård, Øyvind (Bachelor thesis, 2017)
   SAMMENDRAG I følge flere forskningsartikler skal bruk av selvkomprimerende betong (SKB) kunne gi flere fordeler som tradisjonell betong ikke kan tilby. Likevel har SKB en relativt lav markedsandel i Norge, og bruken er ...