• Lesing ”live” - Møter mellom ungdom og litteratur 

      Larsen, Ellen Berg (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven tar sikte på å finne sammenhenger mellom lesing og helse. Ved bruk av høytlesing og samtale i to ungdomsgrupper letes det etter positive helseeffekter gjennom å se på selve leseprosessen og på ...