• Underernæring hos eldre hjemmeboende personer med demens 

      Rognstad, May Karin; Brekke, Idunn; Holm, Eva; Linberg, Cecilie; Lühr, Nina (Sykepleien Forskning;8(4), Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Bakgrunn: Eldre personer med hukommelsestap er svært utsatt for underernæring. Tidligere studier har i hovedsak fokusert på pasienter som bor på institusjon. Hensikt: Hensikten med denne studien er å kartlegge og ...