• Inndeling av atferdsanalysen i subsystemer eller arbeidsområder 

      Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;39(1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Atferdsanalyse som fagdisiplin, eller vitenskapelig system, kan inndeles i arbeidsområder eller subsystemer, som bør være gjensidig relaterte og avhengige for å utvikle hele systemet. Subsystemene er konseptuell atferdsanalyse, ...