• Sykepleierutdanningen – hvorfor kritiseres den? 

      Nortvedt, Per; Kvamme, Eli; Tveit, Bodil (;nr. 4, Working paper, 2005)
      Sykepleiere spiller en særdeles viktig rolle i det moderne samfunn, og de stilles daglig overfor krevende og ofte sammensatte oppgaver. Dette stiller store krav til deres kvalifikasjoner og kompetanse. Sykepleierutdanningen ...