• Betydningen av barnevernpedagogens forforståelse i barneverntjenesten 

      Kristoffersen, Camilla Iren (Bachelor thesis, 2017)
      Alle mennesker blir født inn i en tid og en kultur. Vi vokser opp og lærer om normene og reglene som gjelder for den tiden og kulturen vi eksisterer i. Vi sosialiseres til hvordan vi skal møte andre mennesker. Vi lærer ...