• Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars Bjarne; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Report, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Barnevern i Norge 1990-2010. en longitudinell studie 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Madsen, Christian; Kristofersen, Lars Bjarne; Hvinden, Bjørn (NOVA Rapport 9/14, Report, 2014)
   In this report new results from the study ”Child welfare in Norway 1990-2010” are presented. The project started in the middle 1990’ies, and since then new cohorts have been added consequtively. By 2010 the child welfare ...
  • Barnevern og ettervern 

   Kristofersen, Lars Bjarne (NOVA Rapport 10/09, Report, 2009)
   Studien beskriver og analyserer karrierer og utviklingstrekk for ungdom 16-22 år innen barnevernet. Indikatorer for sosial eksklusjon i løpet av ettervernsfasen og tidlig voksen alder blir belyst. Nasjonale barneverndata ...
  • Barnevernsklienter i Norge 1990 - 2005. 

   Clausen, Sten-Erik; Kristofersen, Lars Bjarne (NOVA Rapport 3/08, Notat, 2008)
   This report presents some results from a register data study of Norwegian child welfare clients. We focus mainly on their outcomes as adults concerning education, income, social benefits and employment. We also present ...
  • Barns levekår 

   Clausen, Sten-Erik; Elstad, Jon Ivar; Kristofersen, Lars Bjarne (NOVA Rapport 7/08, Report, 2008)
   I denne rapporten presenterer og drøfter vi resultatene fra andre datainnsamling i prosjektet «Barns levekår - betydningen av familiens inntekt» som ble gjennomført i 2006. Undersøkelsen handler om hvordan barn fra familier ...
  • Bedre levekår i Jevnaker 

   Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars Bjarne; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Notat 3/13, Notat, 2013)
   Denne undersøkelsen har hatt som formål å identifisere levekårsutfordringer for barnefamilier i Jevnaker kommune. NOVA foreslår flere tiltak som kommunen kan vurdere for å bedre levekårene for barn og unge som står i fare ...
  • Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten 

   Kristofersen, Lars Bjarne (NOVA Rapport 7/18, Report, 2018)
   Background NOVA did this evaluation of the National Pollen Forecast Service on commission from the Norwegian Asthma and Allergy Association (NAAF) and the Norwegian Directorate of Health from August 2017 thru May 2018. ...
  • Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker 2009 

   Kristofersen, Lars Bjarne; Mathisen, Anders Spiten (NOVA Notat 3/10, Notat, 2010)
   Hovedmålet i prosjektet Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker har vært å gjennomgå aktuelle tiltak som kan forebygge plassering av barn og unge utenfor hjemmet, og vurdere hvordan Familiesenteret og Ungdomskontakten ...
  • Introduction: Tema: Ungdom, helse og velferd 

   Hydle, Ida Marie; Kristofersen, Lars Bjarne; Sverdrup, Sidsel Muri (Norsk Epidemiologi;Vol 28 No 1-2 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-05-09)
   Introduction: Nearly ten years ago, researchers in leading institutions within social sciences and social medicine were invited to publish articles in a special issue of this journal about youth and health. 12 articles in ...
  • Regionale variasjoner i barneverntiltak: Et gammelt problem i ny drakt? 

   Kristofersen, Lars Bjarne (Fontene forskning;1/2018 • årgang 11, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan true deres helse og utvikling «får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid». Barns behov skal dekkes i alle geografiske områder. Hvordan er ...
  • Sustainable Development Goals and children in Norway. A discussion paper on the SDGs indicators 

   Kristofersen, Lars Bjarne (NOVA Notat 1/17, Notat, 2017)
   The project’s goal is to review Norway’s ability to report statistics to the United Nations according to the Sustainable Development Goal Indicators for children and youth. This discussion paper reports on 18 indicators ...
  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sidsel Sverdrup; Kristofersen, Lars Bjarne; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 3/13, Report, 2013)
   The purpose of this project is to create new knowledge on how cooperating public service providers implement their rights and duties regarding confidentiality and disclosure. Agencies include the health and welfare services, ...