• Et alternativt kommunikasjonsmønster i matematikksamtalen 

   Kristiansen, Sverre (Master thesis, 2018)
   Det er liten tvil om at kommunikasjon er en viktig del av matematikkfaget på skolen. Det berører alle elevene og er en viktig forutsetning for læring. Samtidig viser forskning at det finnes store forbedringspotensialer når ...
  • Fysisk form hos personer med kneartrose 

   Kristiansen, Sverre (MAFYS;2018, Master thesis, 2018)
   Det er også knyttet usikkerhet rundt hvilke faktorer som påvirker fysisk form hos disse personene. Mer presise mål på fysisk form og bedre forståelse av påvirkningsfaktorer kan gjøre aktivitetsrådene til denne gruppen ...