• Genotyping av pasienter behandlet med selektive serotoninreopptakshemmere 

      Solhaug, Vigdis; Haslemo, Tore; Kringen, Marianne Kristiansen; Molden, Espen; Dietrichs, Erik Sveberg (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 13/2022 – Årgang 142, Peer reviewed; Journal article, 2022-09-26)
      Bakgrunn: Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) brukes av over 180 000 mennesker i Norge. Enzymene CYP2D6 og CYP2C19 er sentrale i metabolismen av SSRI-antidepressiver. Serotonintransportøren kodet av SLC6A4 kan ha ...