• Minstepensjon og minstepensjonister 

   Koren, Charlotte (NOVA Rapport 19/01, Research report, 2001)
   Hvorfor har så mange alderspensjonister minstepensjon, selv etter at folketrygden har eksistert i 35 år? Vil antallet minstepensjonister gå ned i årene som kommer, og hvem er det som blir fremtidens minstepensjonister? ...
  • Minstepensjon og minstepensjonister 

   Koren, Charlotte (NOVA Rapport 19/01, Report, 2001)
   Hvorfor har så mange alderspensjonister minstepensjon, selv etter at folketrygden har eksistert i 35 år? Vil antallet minstepensjonister gå ned i årene som kommer, og hvem er det som blir fremtidens minstepensjonister? ...
  • Den norske bostøtten 

   Nordvik, Viggo; Koren, Charlotte; Hansen, Inger Lise Skog; Lescher-Nuland, Bjørn (NOVA Rapport 2/11, Report, 2011)
   Fram til sommeren 2009 var bostøtten en ordning som ga støtte til barnefamilier og trygdede med lave inntekter og høye boutgifter. En reform åpnet da bostøtten for alle som har en kombinasjon av høye boutgifter og lave ...
  • Den norske bostøtten 

   Nordvik, Viggo; Koren, Charlotte; Hansen, Inger Lise Skog; Lescher-Nuland, Bjørn (NOVA Rapport 2/11, Report, 2011)
   The aim of the Norwegian Housing Allowance is to enable low-income households to increase, or maintain, their housing consumption. The Housing Allowance is based on a “gap” notion; for households entitled, the allowance ...