• Sykepleierens ansvar og rolle i akuttmottak. 

      Kleiveland, Kristin (Master thesis, 2014)
      Tittel: Sykepleierens ansvar og rolle i akuttmottak. Bakgrunn: I 2007 gjorde Statens Helsetilsyn en stor kartlegging av norske akuttmottak. I rapporten som etterfulgte kartleggingen ble det påpe ...