• Reduksjon av overdreven klemming (omfavnelse) av andre personer 

      Ree, Gunnar; Kjernsli, Hege Hjalsmo K.; Wing, Carolina Therese; Strømberg, Bente Ellinor (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, Peer reviewed; Journal article, 2008)
      Resymé Artikkelen beskriver behandling av uakseptabel klemming (omfavnelse) av andre personer hos en døvblindblitt kvinne med utviklingshemning. Kvinnen er diagnostisert som helt blind på høyre øye og har en liten synsrest ...