• Å undervise om kjønn med skjønn 

      Kirkenær, Fanny; Thorud, Marthe Emilie Oppebøen (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven tar for seg kjønn, kjønnsroller, stereotypi og seksualitet i musikkfaget. Utgangspunktet for oppgaven er læreplanen i musikk fra fagfornyelsen 2020. Problemstillingen er som følger, «hvordan kan ...