• Minoritetsstudenters møte med friluftsliv i kroppsøvingslærerutdanningen 

      Walseth, Kristin; Khan, Hummam (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Det finnes lite forskning som belyser hvordan studenter med minoritetsbakgrunn opplever møtet med kroppsøvingslærerutdanningen i Norge. I denne studien fokuserer vi på friluftslivsunder visningen. Problemstillingen som ...