• Arbeids- og velferdstjenestene: En forenklet kunnskapsoversikt over arbeidsinkluderingssystemet 

   Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel M.; Bråthen, Magne; Finne, Joakim; Fossestøl, Knut; Skarpaas, Lisebet Skeie; Karlsen, Elisabeth; Ødemark, Ingjerd L. (AFI-rapport;2023:19, Research report, 2023-11)
   Denne rapporten er en forenklet kunnskapsoversikt over arbeids- og velferdstjenestene med et fokus på arbeidsinkludering. Oversikten gir en fremstilling over temaer det forskes på, forskningens omfang og utvikling, ...
  • Arbeids- og velferdstjenestene: Protokoll for en forenklet kunnskapsoversikt 

   Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel M.; Fossestøl, Knut; Finne, Joakim; Skarpaas, Lisebet Skeie; Bråthen, Magne; Karlsen, Elisabeth; Ødemark, Ingjerd L. (AFI-notat;2023:04, Working paper, 2023-06)
   Foreliggende protokoll er første leveranse i prosjektet Forenklet kunnskapsoversikt over arbeids- og velferdstjenestene. Protokollen gir en detaljert oversikt over hvordan kunnskapsoversikten skal gjennomføres, herunder ...
  • Arbeidsavklaringspenger – en sammenstilling og oppsummering av kunnskap på området 

   Sadeghi, Talieh; Bakkeli, Vidar; Bråthen, Magne; Hansen, Helle Cathrine; Gjersøe, Heidi Moen; Köhler-Olsen, Julia Franziska; Ødemark, Ingjerd Legreid; Thørrisen, Mikkel Magnus; Karlsen, Elisabeth (AFI-rapport;2024:11, Report, 2024-05-06)
   Våren 2023 fikk Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å utarbeide en kunnskapsoppsummering over området arbeidsavklaringspenger (AAP). Resultatene viste at det har ...
  • Arbeidsavklaringspenger: Protokoll for en oppsummering av kunnskapen på området 

   Sadeghi, Talieh; Bråthen, Magne; Ødemark, Ingjerd L.; Bakkeli, Vidar; Gjersøe, Heidi M.; Hansen, Helle C.; Köhler-Olsen, Julie; Karlsen, Elisabeth (AFI-notat;2023:07, Working paper, 2023-11-30)
   Notatet er en kunnskapsoppsummering (scoping review) over forskning om arbeidsavklaringspenger i Norge. Den gir en detaljert oversikt over hvordan kunnskapsoppsummeringen skal gjennomføres, herunder med hensyn til formål, ...
  • Cultural Sensitivity in Interventions Aiming to Reduce or Prevent Intimate Partner Violence During Pregnancy: A Scoping Review 

   Henriksen, Lena; Kisa, Sezer; Lukasse, Mirjam; Flaathen, Eva Marie; Mortensen, Berit; Karlsen, Elisabeth (Trauma, Violence, & Abuse;, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-10)
   Intimate partner violence (IPV) around the time of pregnancy is a recognized global health problem. Ethnic minorities and immigrant pregnant women experiencing IPV require culturally responsive health services. The aim of ...
  • Cultural Sensitivity in Interventions Aiming to Reduce or Prevent Intimate Partner Violence During Pregnancy: A Scoping Review 

   Henriksen, Lena; Kisa, Sezer; Lukasse, Mirjam; Flaathen, Eva Marie; Mortensen, Berit; Karlsen, Elisabeth; Garnweidner-Holme, Lisa (Trauma, Violence, & Abuse;, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-10)
   Intimate partner violence (IPV) around the time of pregnancy is a recognized global health problem. Ethnic minorities and immigrant pregnant women experiencing IPV require culturally responsive health services. The aim of ...
  • Intermittent auscultation fetal monitoring during labour: A systematic scoping review to identify methods, effects, and accuracy 

   Blix, Ellen; Maude, Robyn; Halsen, Elisabeth; Kisa, Sezer; Karlsen, Elisabeth; Nøhr, Ellen Aagaard; de Jonge, Ank; Lindgren, Helena E; Downe, Soo; Reinar, Liv Merete Brynildsen; Foureur, Maralyn Jean; Pay, Aase Serine Devold; Kaasen, Anne (PLoS ONE;14 (7): e0219573, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-26)
   Background:Intermittent auscultation (IA) is the technique of listening to and counting the fetal heart rate (FHR) for short periods during active labour and continuous cardiotocography (CTC) implies FHR monitoring for ...
  • Intermittent auscultation fetal monitoring during labour: A systematic scoping review to identify methods, effects, and accuracy 

   Blix, Ellen; Maude, Robyn; Hals, Elisabeth; Kisa, Sezer; Karlsen, Elisabeth; Nøhr, Ellen Aagaard; de Jonge, Ank; Lindgren, Helena E; Downe, Soo; Reinar, Liv Merete Brynildsen; Foureur, Maralyn; Pay, Aase Serine Devold; Kaasen, Anne (PLoS ONE;14 (7) :e0219573, Journal article; Peer reviewed, 2019-07-10)
   Background: Intermittent auscultation (IA) is the technique of listening to and counting the fetal heart rate (FHR) for short periods during active labour and continuous cardiotocography (CTC) implies FHR monitoring for ...
  • Intermittent auscultation fetal monitoring during labour: A systematic scoping review to identify methods, effects, and accuracy 

   Blix, Ellen; Maude, Robyn; Hals, Elisabeth; Kisa, Sezer; Karlsen, Elisabeth; Aagaard Nohr, Ellen; de Jonge, Ank; Lindgren, Helena; Downe, Soo; Reinar, Liv Merete Brynildsen; Foureur, Maralyn; Pay, Aase Serine Devold; Kaasen, Anne (PLoS ONE;14 (7) :e0219573, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-26)
   Background: Intermittent auscultation (IA) is the technique of listening to and counting the fetal heart rate (FHR) for short periods during active labour and continuous cardiotocography (CTC) implies FHR monitoring for ...