• Dybdelæring i yrkesopplæringen 

      Karlsen, Aina (MAYP;2021, Master thesis, 2021)
      Denne master oppgaven er et kvalitativt og kvantitativt prosjekt. Studieoppgaven er om hvordan yrkesfaglæreren kan legge til rette for elevers dybdelæring ved bruk av den didaktiske metoden problembasert læring i ...